Divorț de comun acord, cu copil minor

22 iunie 2019 101

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, care este procedura cea mai simpla atunci cand ambii soți prin comun acord vor sa divorteze. Avem copil minor.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Lucia Betisor
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua daca ambii sunteți acord atunci puteți da la Starea civila
Conform art. 36, Codul Familiei:

Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organul de stare civilă
(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și... mai detaliat domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă.

22 iunie 2019
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Bună ziua Natalia!
Vreau să mai adaug că în cazul cîn ambii soți sunt de acord, este și procedura divorțului la NOTAR.
Cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar în baza acordului comun al soţilor și în prezența ambilor soți. Procedura va putea... mai detaliat fi efectuată și în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa.

24 iunie 2019