Divorț fără acordul soțului

24 ianuarie 2023 78

Bună ziua. Aș dori să desfac căsătoria cât mai rapid. Soțul are probleme cu alcoolul, credite, violență, nu mă ajută cu îngrijirea copiilor. El nu dorește să meargă să depunem cerere de divorț de comun acord. Ce pot să fac în această situație? Care este procedura și actele necesare?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Violina.
Pentru a desface căsătoria în lipsa acordului soțului trebuie să depuneți o cerere în instanța de judecată cu solicitarea de a fi desfăcută căsătoria.
La cerere se anexează:
- Copia buletinului (de dorit la ambii soți dacă este posibil)
- Certificatul de căsătorie în original.
- Copia certificatului de naștere a copiilor... mai detaliat minori (pentru a stabili domiciliul acestuia după divorț dacă nu este o înțelegere între soți referitor la această chestiune)
- Probele ce ar demonstra violența soțului (pentru ca instanța să nu acorde un termen de împăcare de la 1 la 6 luni).
- Dovada achitării taxei de stat (40 lei)
Notă - copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri, certificate de către parte, pe proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pîrîţi şi de intervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanţă. Copiile vor fi certificate de către parte pentru conformitate cu originalul.
Și pentru a vă economisi timpul și nervii puteți contracta orișicare coleg avocat care pentru o sumă rezonabilă o să îndeplinească toate actele de procedură în locul dumneavoastră.

24 ianuarie 2023