Divort in alt oras decat unde am viza de resedinta

12 februarie 2019 68

Buna! Am o asa intrebare: daca am viza de resedinta in alt oras, dar eu locuiesc in Chisinau, pot depune aici cerere de divort?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună Daniela,

Atiputea încerca să depuneți acțiunea aici în Chișinău.
Pentru a confirma faptul ca avezi domiciliul în Chișinău ar fi necesar sa prezentați dovadă că locuiți în chirie, în cazul în care deplasarea în raion este dificilă sau imposibilă.
Un alt temei pentru depunerea acțiunii în Chișinău, adică la instanta în raza... mai detaliat căreia domiciliați, ar fi faptul ca aveți un copil minor care locuiește cu Dvs.
Dacă, nu există nici unul din aceste temeiuri atunci depunerea acțiunii în Chișinău este imposibilă și trebuie sa depuneți la instanța de judecată în raza căreia își are înregistrat domiciliul pârâtul.

12 februarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Vedeți dacă va încadrați într-una din prevederile Codului de procedură civilă de la articolul 39, ceea ce v-ar permite sa depuneți acțiunea în Chișinău - "Competenţa la alegerea reclamantului"
(1) Acţiunea împotriva pîrîtului al cărui domiciliu nu este cunoscut sau care nu are domiciliu în Republica... mai detaliat Moldova poate fi intentată în oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a bunurilor acestuia sau în instanţa de la ultimul lui domiciliu din Republica Moldova.
[Art.39 al.(1) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(2) Acţiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a bunurilor acestora.
[Art.39 al.(2) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(3) Acţiunea care izvorăşte din activitatea unei filiale sau reprezentanţe a unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la locul unde filiala sau reprezentanţa îşi are sediul.
[Art.39 al.(3) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(4) Acţiunea pentru plata pensiei de întreţinere şi acţiunea pentru constatarea paternităţii pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului.
[Art.39 al.(4) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(5) Acţiunea de desfacere a căsătoriei poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului dacă în grija lui se află copii minori sau dacă deplasarea lui la instanţa de la domiciliul pîrîtului întîmpină dificultăţi întemeiate.
[Art.39 al.(5) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(6) Acţiunea de divorţ în cazul în care unul dintre soţi este declarat, în modul stabilit, dispărut fără veste, este supus unei măsuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă) ori este condamnat la privaţiune de libertate poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului.
[Art.39 al.(6) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
[Art.39 al.(6) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(7) Acţiunile ce ţin de restabilirea în dreptul la muncă, la pensie, la locuinţă, de revendicare a bunurilor sau a valorii lor, de reparare a prejudiciului cauzat prin condamnare ilegală, tragere ilegală la răspundere penală, prin aplicare ilegală a măsurii preventive sub forma arestului preventiv sau sub forma impunerii angajamentului scris de a nu părăsi localitatea ori prin aplicarea ilegală a sancţiunii administrative a arestului pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului.
[Art.39 al.(7) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(8) Acţiunile în reparare a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale ori prin altă vătămare a sănătăţii sau prin deces pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului ori în în oricare dintre sediile instanței de la locul prejudiciului.
[Art.39 al.(8) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(9) Acţiunile în reparaţie a daunei cauzate bunurilor unei persoane fizice sau ale unei organizaţii pot fi intentate şi în oricare dintre sediile instanței de la locul daunei.
[Art.39 al.(9) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(10) Acţiunea în apărare a drepturilor consumatorului poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul reclamantului sau în oricare dintre sediile instanței de la locul încheierii sau executării contractului.
[Art.39 al.(10) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(11) Acţiunea născută din contractul în care se indică locul executării lui poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței din acel loc.
[Art.39 al.(11) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(111) Acţiunea ce ţine de încasarea datoriei scadente din contractul încheiat între agenţii economici poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la sediul reclamantului.
Notă: Legea nr.163 din 22.07.2011 (art.III-XV) declarate neconstituţionale prin HCC3 din 09.02.12, MO38-41/24.02.12 art.7; în vigoare 09.02.12
[Art.39 alin. (111) introdus prin LP163 din 22.07.11, MO146/28.08.11 art.448; în vigoare 12.09.11]
(12) Acţiunea împotriva pîrîtului care este o organizaţie sau un cetăţean al Republicii Moldova cu sediul ori cu domiciliul pe teritoriul unui alt stat poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanței de la sediul ori domiciliul reclamantului sau în oricare dintre sediile instanței de la locul de aflare a bunurilor pîrîtului pe teritoriul Republicii Moldova.
[Art.39 al.(12) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(13) Acţiunile în materie de asigurare se pot depune în oricare dintre sediile instanței de la domiciliul asiguratului, de la locul aflării bunurilor sau de la locul accidentului.
[Art.39 al.(13) modificat prin LP76 din 21.04.16, MO184-192/01.07.16 art.387; în vigoare 01.07.16]
(14) Alegerea între instanţele care, conform prezentului articol, sînt competente să judece cauza aparţine reclamantului.
(15) - abrogat
(16) În acţiunea în constatare a existenţei sau inexistenţei dreptului, competenţa instanţei se determină după regulile prevăzute pentru acţiunile care au ca obiect executarea prestaţiei.

12 februarie 2019