Divort in baza unei procuri

10 iulie 2020 108

Buna ziua. Parintii vor sa divorteze, ambii sunt de acord, dar tata nu este in tara si din cauza pandemiei nu se poate intoarce. Se poate divorta la starea civila in baza unei procuri, sau numai la judecata? Au nevoie urgent sa divorteze. Daca e posibil numai prin judecata, cat va dura procedura?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Divorțul se face doar in prezenta ambilor soți, contrar, daca unu e lipsa sau alte cazuri de refuz, este posibil doar prin judecata obtinerea divorțului, alte metode nu sunt.

11 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Victoria, buna!

Legea privind actele de stare civilă prevede posibilitatea desfacerii căsătoriei la Agenția Servicii Publice chiar și în situația în care unul dintre soți nu se poate prezenta personal.

Astfel, Legea dispune:
Articolul 41. Temeiurile înregistrării divorţului

Temeiurile pentru înregistrarea divorţului (desfacerii căsătoriei) sînt:
a) declaraţia comună a soţilor privind divorţul - dacă... mai detaliat aceştia nu au copii minori comuni;

Articolul 43. Înregistrarea divorţului pe baza declaraţiei comune a soţilor care nu au copii minori comuni

(1) În cazul acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni, căsătoria poate fi desfăcută de către organul stare civilă.

(2) În declaraţia comună de divorţ, soţii vor confirma că nu au copii minori comuni. În declaraţie se înscriu:

a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul fiecăruia dintre soţi;

b) numele de familie de pînă la căsătorie al fiecăruia dintre soţi;

c) numele de familie la care se pretinde după desfacerea căsătoriei – pentru soţul care şi-a schimbat numele de familie la încheierea acestei căsătorii;

d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie respectiv;

e) datele de identificare ale actelor de identitate ale soţilor;

f) data depunerii declaraţiei.

(3) Dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, declarația va fi autentificată de notar.

[Art.43 al.(3) modificat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]

(4) Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei.

(5) Primind declaraţia de divorţ, funcţionarul organului stare civilă este obligat să prevină soţii că absenţa nemotivată a unuia dintre ei la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.


Declarația tatălui, după caz, poate fi autentificata de către lucrătorul de la Consulatul/Ambasada Republicii Moldova din tara unde se află, fie la un notar local, iar ulterior se traduce, legalizează notarial traducerea, după caz, poate fi necesară apostila.


Succes.

12 iulie 2020