Divorț în situația în care soțul are luat un credit

7 decembrie 2022 60

Bună ziua. Suntem în proces de divorț cu soțul a doua oară. Avem două mașini cumparate în timpul căsniciei. În afară de asta, soțul are luat un credit, eu sunt fidejusor. Chiar dacă este pronunțat divorțul, problema cu creditul rămâne. Cum să procedez în acest caz? Soțul mă amenință cu creditul lui, spune că poate să nu-l achite, că vrea să plece în Germania etc. Nu știu la ce să mă aștept.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Alina.
Creditul a fost luat în timpul căsătoriei, desigur cunoaşteţi unde au fost utilizaţi aceşti bani or aţi fost şi în calitate de fidejusor.
Dacă soţul (actualul fostul soţ) a utilizat acest credit în scopuri personale, ipotetic chiar de veţi fi obligată dumneavoastră în calitate de fidejusor să achitaţi... mai detaliat acest credit, puteţi în acţiune de regres să solicitaţi de la fostul soţ aceşti bani.
În cazul cînd aceşti bani au fost utilizaţi în beneficiul familiei sunteţi obligată să achitaţi acest credit din contul proprietăţii comune.

Codul familiei prevede următoarele:
Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor

(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.

(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

7 decembrie 2022