Divort la notar si pensie alimentara

28 mai 2019 79

Buna ziua. In cazul in care divortul se face prin notar, este posibil sa fie indicata in context pensia alimentara obligatorie in fiecare luna sau nu? Astept un raspuns. Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Articolul 74 Codul Familiei. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii
(2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere... mai detaliat se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.
Art. 41, alin. (2) din Legea privind pocedura notarială.
(2) Cererea de desfacere a căsătoriei se întocmeşte în scris. Modelul cererii de desfacere a căsătoriei se aprobă de către Ministerul Justiţiei. Cererea și, dacă există, acordul autentic prevăzut la alin. (1) trebuie să vizeze, după caz, modul de participare a părinţilor la educaţia, întreținerea copiilor minori comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției sau partajul averii comune dobîndite în perioada căsătoriei. În acest scop, părţile declară notarului pe proprie răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se va autentifica acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi la stabilirea domiciliului copiilor minori după desfacerea căsătoriei.

28 mai 2019