Divorț (pașii și costurile)

11 mai 2023 39

Bună ziua. Vreau să divorțez și aș vrea să-mi spuneți, vă rog, care ar fi pașii și cea mai rapidă procedură. Ce și cum ar trebui să fac, dacă soțul este de acord și copii nu avem? Pot ieși din țară a doua zi după depunerea cererii de divorț, sau este obligatoriu să aștept până se pronunță hotărârea (menționez că port numele lui în toate actele). Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

HRISTOS A INVIAT!!! Pasii de urmat:1) Se incheie Contract de asistenta juridica, se semneaza mandat, puteti lasa si o procura notariala privitor la ridicarea ulterior dupa judecata a certificatul de divort pe numele dvs.,2) Reprezentarea intereselor de catre avocat in instanta. 3) Puteti fi in strainatate, avocatul va va reprezenta.... mai detaliat Puteti contacta 069049267

11 mai 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Domnica.
Dacă şi soţul este de acord să desfaceţi căsătoria, adresaţivă împreună la Oficiul stării civile.
Pentru ca să fie desfăcută căsătoria de către Serviciul stare civilă, trebuie ca ambii soți să își exprime acordul în acest sens, privind: partajul proprietăţii comune în devălmăşie (care aparţine concomitent mai multor titulari),... mai detaliat cine dintre ei și cum se va ocupa de întreţinerea, educaţia copiilor minori comuni, care va fi domiciliul acestora sau modalitatea de întreţinere a unuia dintre soţi.

În cazul în care soții vor ajunge la o înțelegere cu privire la aceste întrebări, vor depune o declarație comună la Serviciul stare civilă, în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul ambii sau unul dintre soţi, ori la Serviciul stare civilă unde a fost înregistrată căsătoria. Regula generală este ca ambii soți să fie prezenți în momentul depunerii declarației de desfacere a căsătoriei. În cazul în care unul dintre ei nu poate fi prezent, dar este de acord cu desfacerea căsătoriei, poate prezenta o declarație autentificată notarial.

Divorțul va fi înregistrat peste o lună din momentul depunerii declarației de desfacere a căsătoriei și fiecare dintre soți va primi un certificat de divorț separat. Divorțul va fi înregistrat chiar dacă unul dintre soți nu se va prezenta.

Dacă soții aleg să desfacă căsătoria la Serviciul stare civilă, fiecare dintre ei va achita, în mediu, câte 300 de lei.

Codul familiei prevede:
Articolul 35. Modalitatea de desfacere a căsătoriei

În cazurile prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (2), căsătoria se desface de către organul de stare civilă, în cazurile prevăzute la art. 36 alin. (4) şi (5) şi la art. 37 – pe cale judecătorească, iar în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială – de către notar.

Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organull stare civilă

(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soţii participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă.

(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ:

a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;

b) a fost declarat dispărut;

c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.

(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.

(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.

Articolul 37. Desfacerea căsătoriei de către instanţa

judecătorească

(1) Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.36 alin.(2) și a cazurilor în care căsătoria a fost desfăcută prin încheiere notarială, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.

(2) Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul stare civilă pentru soluţionarea problemei.

(3) Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.

(4) Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.

(5) Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.

11 mai 2023