Divorț pronunțat în România

25 ianuarie 2024 3

Bună ziua. Un cuplu a încheiat căsătoria în Republica Moldova, s-a stabilit cu traiul în România și a transcris acolo actul de căsătorie. Soțul are dublă cetățenie, iar soția - doar cetățenia Republicii Moldova. În acel cuplu s-au născut doi copii, ambii actualmente sunt minori. Pe 24 ianuarie 2024 o instanță românească, la cererea soțului, a desfăcut căsătoria, a stabilit locuința copiilor minori la locuința tatălui și a obligat mama la plata în bani a unei pensii lunare de întreţinere în favoarea copiilor în procent total de 1/3 (în procent de 1/6 pentru fiecare copil) din venitul său net lunar, dar nu mai puţin de 1/3 din salariul minim net lunar, începând cu data de 16.08.2022 şi până la majoratul copiilor. Având în vedere că mama copiilor nu are cetățenie română și locuiește în RM, apar următoarele întrebări:
1. Cum se aplică în cazul mamei hotărârea menționată? Este obligatorie procedura de recunoaștere a hotărârii menționate în instanțele Republicii Moldova?
2. Pensia lunară de întreținere se calculează din salariul minim din Repuyblica Moldova sau din România?
3. Poate mama să refuze plata pensiei?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Anatolie, eu am să răsund de la a 3 întrebare, mama copiilor nu poate refuza plata pensiei alimentare. Dacă ea trăește în Moldova, iar hotărîrea e pronunțată în România, se v-a pune la bază de a fi incasată pensia stabilită la România. DVS sunteți în drept să solicitați la... mai detaliat Moldova să fie recunoscută hotărârea menționată.

30 ianuarie 2024