Divort si credit comun

3 aprilie 2019 59

Vreau sa divortez, dar in prezent avem de intors un credit, luat pe sot, la care eu sunt fidejusor. In caz de divort, se face partajarea averii si deci, a datoriei? Avem 2 copii minori.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună Ariana,

În vederea desfacerii căsătoriei amiabil va adresați la un notar, cu actele de unde titrate, certificatul de căsătorie și naștere al copiilor.
Codul familiei prevede următoarele referitor la partaj și anume împărțirea datoriilor (vedeți alin. 3):

Articolul 26. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor
... mai detaliat (1) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.
(2) Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.
(3) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

3 aprilie 2019