Divort si partajarea apartamentului achitat de parintii mei

16 martie 2020 32

Dupa ce m-am casatorit, parintii mi-au luat apartament, am document la notar ca parinti au achitat apartamentul. In caz de divort, sotia poate pretinde la el?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Dorin,

Conform Codului Familie, bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.

În cazul în care părinții v-au... mai detaliat transmis bunul imobil prin donație, atunci este aplicabilă prevederea menționată mai sus.

Însă este un moment, Codul Familiei prevede că bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.).

16 martie 2020