Divorț și pensie alimentară

6 martie 2024 3

Bună ziua. Dacă în caz de divorț, copiii rămân în grija mamei, tatăl este obligat să plătească pensie alimentară, chiar și atunci când mama nu o acceptă?

Jurist comments 2

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Cătălina, salutare!

Potrivit art. 58 alin. (1) din Codul Familiei, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de faptul dacă copiii sînt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinţii sau separat.

De asemenea, Codul familiei regle la art. 60 Drepturile şi obligaţiile părinţilor privind... mai detaliat educaţia şi instruirea copiilor

(1) Părinţii au dreptul şi sînt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat.
(2) Părinţii poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă de oricare alte persoane.
(3) Părinţii sînt obligaţi să asigure frecventarea de către copil a şcolii pînă la sfîrşitul anului de învăţămînt în care acesta atinge vîrsta de 16 ani. Instituţia de învăţămînt şi forma de instruire sînt alese de către părinţi, cu luarea în considerare a opiniei copilului.
(4) Litigiile dintre părinţi privind educaţia şi instruirea copiilor se soluţionează de către autoritatea tutelară locală, iar decizia acesteia poate fi atacată pe cale judecătorească. Autoritatea tutelară recomandă părinţilor să se adreseze unui mediator pentru soluţionarea litigiului.


Parintii au drepturi si obligatii egale, iar pensia de intretinere este destinată copilului și nu părintelui.

In cazul im care mama refuza sa primească aportul din partea tatalui pentru copilul comun, mama actioneaza in detrimentul copilului.


Cu respect,
Igor Brinișter

7 martie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Catalina, da DVS sunteți în drept să nu acceptați incasarea pensiei alimentare, instanța e obligată să decidă despre incasarea pensiei alimentare. Dacă DVS solicitați divorțul, fără incasarea pensiei instanța e obligată să se expună în privița pensiei. După pronunțarea hotărârei, DVS sunteți în drept să nu apelați la... mai detaliat executor să fie incasată pensia alimentară.

8 martie 2024