Divorț și stabilirea domiciliului copiilor

29 decembrie 2021 65

Bună ziua. În caz de divorț, în ce condiții tatăl ar putea lua copiii? În general, e posibil ca judecata să stabileasca domiciliul copiilor cu tata, dar nu cu mama?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul yAvo.md!
În practica sunt cazuri diverse, și de stabilirea domiciliului copiilor minori cu mama, și și cazuri de stabilire domiciliului copiilor minori cu tată.
Pentru luarea deciziei de stabilirea domiciliului copilului minor cu unul dintre părinți este important ca instanța de judecată și părțile să... mai detaliat țină cont de următoarele aspecte:
- condițiile de trai;
- atașamentul copiilor față de părinți, cît și părinților față de copii;
- susținerea materială și morală;
- vîrsta copilului;
- calităţile morale ale părinţilor;
- relaţiile existente între fiecare părinte şi copil;
- posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.);
- proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat;
- frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare;
- grijă de sănătatea şi dezvoltarea fizică, psihică, spirituală şi morală a copilului;.
+ de alte circumstanțe importante specifice prezentei cauze

Articolul 63 din Codul Familiei( Domiciliul copilului minor) prevede:

(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.

(11) În cazul în care părinții locuiesc separat, copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se stabilește prin acordul părinților.

(2) Dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)

(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.

(4) În cazul în care lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, până la stabilirea acestuia de către instanța de judecată, domiciliul copilului este considerat domiciliul părintelui cu care acesta locuiește permanent.

(5) În cazul indicat la alin. (4), părintele care locuiește separat de copil are dreptul să petreacă timpul cu copilul la domiciliul său, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului, luându-se în considerație vârsta copilului, proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat, frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare, conform unui program stabilit de autoritatea tutelară teritorială.

30 decembrie 2021