Divort si stabilirea domiciliului pentru copilul minor

18 ianuarie 2018 1353

Buna ziua. Am 24 ani, am o fetita de 1 an 2 luni sivreau sa divortez. Cit dureaza un divort, care este probabilitatea ca sotul sa-imi ia copilul, caci ma ameninta cu asta? Am viza de resedinta in apartament cu parintii, dar el momentan nu are viza de resedinta si nu avem bunuri comune. El nu are un venit stabil nu lucreaza legal si pina acum foarte putin ne intretinea. Mama mea este peste hotare, lucreaza legal si ne ajuta. Ce ar trebui sa fac eu ca sa ramina copilul cu mine si care ar fi pasii?

Jurist comments 2

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună seara Dna Cristina,
În situația Dvs., urmează să vă adresați cu o cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor și încasarea pensiei de întreținere pentru copilul minor.
Taxa de stat care trebuie să o achitați este de140 lei șise constiuite din:
- 40 lei - taxa de... mai detaliat stat pentru desfacerea căsătoriei;
- 100 lei - taxa de stat pentru stabilirea domiciliului copilului minor;
- pentru incasarea pensiei de întreținere nu trebuie să achitați taxa de stat.

Astfel, cerințele pe care trebuie să le înaintați sunt:
1. Desfacerea căsătoriei încheiate între Dvs și soț.
2. Stabilirea domiciliului copilului minor cu Dvs.
3. Incasarea pensiei de întreținere pentru copilul minor.
4. Incasarea cheltuielilor de judecată, care se constituie din: taxa de stat achitată, cheltuieli de asistență juridică (în cazul în care apelați la un avocat/avocat stagiar care o să vă elibereze bon de plată pentru serviciile sale), precum și alte cheltuieli ce pot să apară în legătură cu acest proces (ex.: cheltuieli de transport, în dependență de instanța competentă să examineze cauza, trebuie să anexați biletul/bonul de casă).

Cererea de chemare în judecată trebuie să o depuneți în cancelaria instanței de judecată 3 exemplare sau puteți să o expediați printr-o scrisoare recomandată însoțită de un avizde recepție, ce vi se întoarce la Dvs. și confirmă recepționarea cererii de către instanța de judecată. Un exemplar al cererii de chemare în judecată și anexelor trebuie să vă râmână și Dvs.
La cererea de chemare în judecată anexați: certificatul de căsătorie (în original), ordinul de plată a taxei de stat (în original), copia biletinului de identitate al Dvs., copia certificatului de naștere al copilului, și informația privind ultima viza de reședință sau domiciliu al soțului.
Cererea de chemare în judecată o puteți depune la sediul instanței judecătorești în raza căreia aveți viza de reședință sau domiciliu unde sunteți înregistrată Dvs. sau la sediul instanței în raza căruia își are viza de reședință sau domiciliul pârâtul (soțul).
Toate copiile depuse trebuie să fie certificate de către un avocat/avocat stagiar, autentificate notarial sau pot autenticitatea acestora o confirmați Dvs. pe propria răspundere și doar în cazul în care ați văzut originalul actelor și dispuneți de originale.

De asemenea, în cererea de chemare în judecată urmează să indicați autoritatea tutelară, reprezentantul căreia va veni la atât la Dvs, acasă, cât și la pârât să verifice condițiile de trai.Ulterior, autoritatea tutelară întocmește un raport care îl prezintă instanței de judecată (judecătorului) care examinează cauza Dvs.

Durata procedurilor judiciare depinde de mai mulți factori precum ar fi respectarea procedurii de citare legală, recepționarea citațiilor, comportamentul părților la proces (aceștia solicită sau nu amânarea ședințelor de judecată), cât de încărcat este judecătorul care va examina cauza.
Actualmente durata procedurii în acest tip de cauze s-a extins din cauza introducerii procedurii de mediere judiciară obligatorie, care în cel mai bun caz extinde durata cu cel puțin 2-3 luni.
De asemenea, în cazul în care soțul va solicita acordarea unui termen pentru conciliere instanța, în dependență de ce va decide instanța acest termen nu poate fi mai mic de 1 lună, însă nu mai mult de 6 luni.
De altfel, în cazul în care una dintre părți atacă hotărârea adoptată de prima instanță, ulterior dosarul se expediază la curtea de apel care va examina apelul și va lua o decizie. Dacă, partea nu este de acord cu decizia Curții de Apel o poate contesta cu recurs.
Cât privește incasarea pensiei de întreținere pentru copil, trebuie să știți că asemenea hotărîri sunt cu executare imediată și nu va fi necesar să așteptați finalizarea dosarului pentru a merge la un executor să puneți în executare titlul executoriu emis în baza hotărârii pentru a incasa forțat pensia de întreținere pentru copilul minor.

Nu cred că ar fi posibil să vi se ofere un răspuns cert cu privire la durata procedurii, din cauza că acest lucru depinde de mai mulți factori.

18 ianuarie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Referitor la „amenințările” soțului că vă va lua copilul, vă pot comunica că instanța de judecată este cea care va hotărâ cu cineva stabilește domiciliul copilului minor.
La adoptatea hotărârii, când instanța de judecată decide cu care dintre părinți să stabilească domiciliul copilului minor acesta trebuie să ia în considerare mai... mai detaliat mulți factori, printre care se numără interesul major al copilului minorului, veniturile soțului cu care va locui copilul, dispune părintele dat sau nu de o locuință, după caz poate fi prezentată și caracteristica acestuia, dovada veniturilor oficiale, care dintre părinți se ocupă de fapt de creșterea și educația copilului, este sau nu în stare părintele dat să-și asume asemenea obligații, precum și alți factori.

18 ianuarie 2018