Dobanda de intarziere?

12 septembrie 2023 3

Buna ziua! In 2016 am luat un credit in marime de 15.000 lei intr-o companie de microcreditare. De fapt, am facut o refinantare. Am achitat ratele cateva luni, dupa care nu am mai putut achita. In 2018 a avut loc judecata, unde s-a decis ca am de rambursat 70.000 lei. Creditorul a trasmis creanta unei companii de colectori. Am achitat acesteia 35.000 lei, pana in anul 2021. In 2021, titlul executoriu a ajuns la executor, care de atunci mi-a retinut lunar 20% din salariu. Acum creditorull imi cere sa platesc dobanda de intirziere in suma de 25.000 lei! Este legala aceasta cerere daca datoria a ajuns la executorul judecatoresc in anul 2021?

Jurist comments 1

Download discussion
Maria Gogu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua,
Potrivit art. 24 alin. (1) Cod de Executare “La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze și să încaseze dobânzile, penalitățile și alte sume rezultate din întârzierea executării, în funcție de rata inflației și în conformitate cu art. 619 din Codul civil.”
Sumele menționate se calculează de... mai detaliat la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanța a devenit exigibilă (scadentă) și până la data plății efective a obligației cuprinse în orice document dintre acestea.
Prin urmare, executorul judecătoresc este în drept de a percepe/încasa și dobânda de întârziere dacă au fost respectate următoarele condiții:
1. Există o cerere din partea creditorului prin care se solicită încasarea dobânzile, penalitățile și alte sume rezultate din întârzierea executării;
2. A fost emisă încheierea executorului judecătoresc la momentul executării sumei obligației principale prin care se solicită plata dobânzii.
În cazul în care nu sunteți de acord cu plata inclusiv a dobânzii de întârziere Dumneavoastră puteți contesta încheierea executorului în termen de 10 zile de la data emiterii.
La fel, puteți depune o cerere la compania de micro finanțare prin care să solicitați amânarea plății dobânzii.
În cazul în care vă hotărâți să achitați dobânda, asigurați-vă că dobânda a fost calculată corect.

13 septembrie 2023