Dobanda pretinsa de executor pentru compania de microfinantare dupa decizia instantei

27 octombrie 2021 82

Buna ziua. Am avut luat un credit de la o companie de microfinantare, pe care nu l-am achitat la timp. Dosarul a ajuns la executor. Am achitat suma X, care include datoria catre companie, plus cheltuieli de judecata, plus onorariul executorului. Executorul mi-a deblocat cardul de salariu, dar mi-a spus ca compania mai pretinde o dobanda. Poate sa mai pretinda compania sa achit inca o dobanda dupa decizia instantei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,

Potrivit la Codul de Executare, Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării

(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art.... mai detaliat 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

28 octombrie 2021