Document executoriu

9 ianuarie 2023 42

Bună ziua. În baza cererii depuse la executor pentru încasarea forțată a pensiei alimentare, acesta a emis o decizie de a reține din salariu 70% plus onorariul executorului, care a fost expediată la contabilitatea angajatorului fostului soț. Întrebarea mea este următoarea: decizie de încasare există, bani blocați în cont sunt, dar timp de 3 luni am primit doar 1.900 lei. Cum pot să înțeleg dacă executarea silită se desfășoară corect? Unde se duc banii opriți din salariul debitorului? De ce ei nu se retrag, dacă sunt în cont? Aceștia trebuie să vină direct pe cardul meu sau contabilitatea îi transfera pe contul executorului, unde aceștia rămân la discreția executorului? Nu vreau să am conflict cu executorul, dar nu înțeleg ce se întâmplă.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Alina.
La întrebarea dumneavoastră găsiţi răspuns în Codul de executare.

vă anexez prevederile relevante pentru speţa dumneavoastră:


Articolul 40. Depunerea de către executorul judecătoresc

a sumelor băneşti... mai detaliat pe contul curent special

(1) Din momentul intentării procedurii de executare, toate achitările între debitor şi creditor se fac prin intermediul biroului executorului judecătoresc, cu excepţia cazului în care aceştia încheie o tranzacţie în condiţiile art.62 din prezentul cod.

(2) Sumele destinate creditorilor se transferă de către debitor pe contul curent special al executorului judecătoresc ori se remit în numerar executorului judecătoresc. Sumele menţionate se depun sau se transferă de către debitor în monedă naţională, precum şi în valută străină, inclusiv în numerar, de către persoanele fizice în cazurile în care Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară permite primirea/efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăţilor şi a transferurilor în valută străină în privinţa datoriei dintre creditor şi debitor.

(3) Executorul judecătoresc depune neîntîrziat sumele destinate creditorilor pe contul său curent special.

(4) Sumele încasate în folosul statului se depun de către debitor sau de către executorul judecătoresc nemijlocit în instituţia financiară.

Articolul 41. Eliberarea sumelor de pe contul curent special

(1) Sumele de pe contul curent special se eliberează creditorului persoană fizică în numerar sau se virează în contul acestuia, iar creditorului persoană juridică i se virează în contul lui.

(2) Numerarul se eliberează creditorului sau unei alte persoane care are procură ce confirmă acest drept.

(3) Sumele aflate în contul executorului judecătoresc se eliberează ori se transferă imediat, dar nu mai mult de 4 zile lucrătoare. În cazul transferării sumelor la contul creditorului, creanţa se consideră stinsă din momentul în care suma datorată este înscrisă în contul creditorului.
Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte

venituri ale debitorului

(1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească.

(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.

(3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri.

10 ianuarie 2023