Document pierdut din arhiva primariei

13 martie 2023 32

Buna ziua. Care este modul de reconstituire a documentelor pierdute din arhiva primariei? Documentul s-a pierdut si nu se pot elibera certificate cetatenilor.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Depinde despre ce certificate este vorba. Unele pot fi reconstituite pe cale judecătorească.

13 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună.
Legea privind actele de stare civilă
Articolul 59. Reconstituirea actelor de stare civilă
(1) Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă:
a) registrele de stare civilă au fost pierdute integral ori parţial;
b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul... mai detaliat respectiv ori extrasul de pe actul de stare civilă.
(2) Întocmirea actului de stare civilă reconstituit are loc pe baza avizului organului de stare civilă.
Articolul 61. Cererea de reconstituire
(1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a actului de stare civilă, însoţită de actele doveditoare, se depune la organul stare civilă de la domiciliul persoanei interesate. Cererea se soluţionează în termen de o lună. Pentru motive temeinice, acest termen poate fi prelungit de către Agenţia Servicii Publice pînă la 2 luni.
(2) Soluţionînd cererea de reconstituire sau de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă, organul stare civilă emite decizia corespunzătoare. Respingerea cererii respective poate fi contestată în instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă.

13 martie 2023