Documente pe mașină

25 mai 2023 9

Bună ziua! Persoana X are un automobil înmatriculat pe numele său, dar l-a vândut persoanei Y. Acum X primește scrisori privind contravenții rutiere săvârșite cu automobilul vizat. Care pot fi consecintele pentru X? Este important sa reinmatriculeze automobilul pe numele lui Y?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
X trebuie să meargă la poliţie pentru a comunica cine era la volanul automobilului în timpul comiterii contravenţiei, adică datele lui Y. altfel X va fi atras la răspundere.

Codul contravenţional prevede:

Articolul 234. Necomunicarea identităţii persoanei căreia i s-a încredinţat conducerea vehiculului

Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la... mai detaliat solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane

se sancționează cu amendă de la 80 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 4431. Constatarea contravențiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice

certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate

metrologic și încheierea procesului-verbal în cazul acestor

contravenții

(1) În cazul autosesizării privind săvîrșirea contravențiilor prevăzute la capitolul XIII al cărţii întîi şi/sau constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic ce funcţionează în regim automatizat, agentul constatator expediază la domiciliul (adresa juridică) proprietarului sau al posesorului vehiculului solicitarea privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, cu publicarea concomitentă a solicitării respective pe pagina web oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator.

(2) La solicitarea agentului constatator, proprietarul sau posesorul vehiculului, în termen de 10 zile lucrătoare din data înmînării solicitării agentului constatator, dar nu mai mult de 30 de zile de la data publicării solicitării pe pagina oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator, este obligat să depună la această autoritate o declaraţie cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției. În cazul în care proprietarul sau posesorul vehiculului este minor, obligaţia de a depune declaraţia cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției revine părinţilor acestuia sau persoanei la întreţinerea căreia se află minorul.

(3) Omiterea prezentării de către proprietarul sau de către posesorul vehiculului a declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, în termenul indicat la alin. (2), atrage răspunderea prevăzută la art. 234, cu excepţia cazului în care proprietarul sau posesorul vehiculului a fost deposedat de acesta în mod ilicit.

(4) În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie are loc în formă de document electronic pe care se aplică semnătura electronică digitală a agentului constatator, în conformitate cu prevederile legislaţiei. În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, procesul-verbal se încheie şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional.

(5) Procesul-verbal cu privire la contravenţie şi copiile de pe acesta se emit prin trecerea documentului electronic prevăzut la alin. (4) din prezentul articol pe suport de hîrtie, care are conţinutul specificat la art. 443 alin. (1).

(6) Copia de pe procesul-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional se înmînează în modul prevăzut la art. 382 alin. (6) ori se expediază prin poştă.

25 mai 2023