Doi coproprietari de apartament în urma moștenirii testamentare

29 octombrie 2021 42

Buna ziua. Am moștenit prin testament 4/5 dintr-un apartament, iar altă persoana Y (nu rudă) - 1/5. Are Y aceleași drepturi în privința apartamentului în cauză? Poate pretinde să locuiască aici sau să vânda partea ei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Clava, toți aveți aceleaș drepturi să trăiți, să vindeți părțile lor. Dar un lucru. de dorit să propună parte sa la un moștenitor, dacă primește refuz, atunce el e în drept să vîndă cu-i vrea.

29 octombrie 2021