Donatie minorilor

21 decembrie 2018 48

Buna ziua! Spuneti-mi, va rog, dacă minorul are 17 ani, poate accepta fara parinti donatia unui teren agricol. Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Dl. Postolachi,

Codul Civil prevede că minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani are dreptul fără consimţămîntul părinţilor, adoptatorilor sau al curatorului:
a) să dispună de salariu, bursă sau de alte venituri rezultate din activităţi proprii;
b) să exercite dreptul de autor... mai detaliat asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă, asupra unei invenţii sau unui alt rezultat al activităţii intelectuale apărate de lege;
c) să facă depuneri în instituţiile financiare şi să dispună de aceste depuneri în conformitate cu legea;
d) să încheie următoarele acte juridice:

1) acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul încheierii lor;
2) acte juridice de obţinere gratuită a unor beneficii care nu necesită autentificare notarială sau înregistrarea de stat a drepturilor apărute în temeiul lor;
3) acte de conservare.

În cazul contractului de donație a unui teren agricol el urmează a fi perfectat notarial și înregistrat la Cadastru. Astfel nu se încadrează în actele menționate mai sus, care minorul le poate încheia fără părinți.

Totodată țin să menționez că în cazul în care minorul a fost emancipat de la 16 ani, atunci el are deja capacitate deplină de exercițiu și poate liber accepta donația respectivă.

Legislația prevede că minorul care a atins vîrsta de 16 ani poate fi recunoscut ca avînd capacitate de exerciţiu deplină dacă lucrează în baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (emancipare) se efectuează prin hotărîre a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar în lipsa unui astfel de acord, prin hotărîre judecătorească.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

21 decembrie 2018
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Persoanele fizice pot dobândi drepturi de la momentul nașterii.
În cazul descris de Dvs, nu este necesar acordul părinților pentru acceptarea acestui bun de către minor (daca contractul de donatie se semneaza doar de catre donator).
Acordul părinților va fi necesar la inregistrarea contractului de donatie la Cadastru,... mai detaliat precum si la orice alt act de dispozitie asupra bunului primit in donatie de catre minor.

25 decembrie 2018