Donatie terenuri agricole

3 ianuarie 2019 26

Buna ziua. Tata deține teren cu destinație agricolă și totodată este și fondatorul gospodăriei țărănești. El dorește să îmi treacă o parte din pământ pe numele meu, iar cealaltă - pe numele surorii. Care este cea mai ușoară procedura de întocmire a actelor și ce se întâmplă mai departe cu gospodăria țărănească: se divizeaza sau e nevoie să o lichideze?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
---
vedeti aceasta Lege- http://lex.justice.md/md/311579/
in special alineat (1) si (5) din art. 19:

Articolul 19. Înstrăinarea cotei din bunurile comune
(1) Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept să vîndă, să dăruiască sau să înstrăineze în alt mod cota sa din bunurile comune exclusiv membrilor gospodăriei... mai detaliat sau altor persoane, enumerate la art.16 alin.(1), care nu erau, dar au devenit membri ai gospodăriei.
(2) Membrii gospodăriei ţărăneşti au dreptul prioritar faţă de alţi membri ai familiei conducătorului ei de a procura cota ce se înstrăinează din bunurile comune.
(3) Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să informeze ceilalţi membri ai ei şi ceilalţi membri ai familiei conducătorului de gospodărie privind comercializarea cotei sale din bunurile comune, precum şi preţul ei de vînzare.
(4) În cazul în care membrii gospodăriei ţărăneşti şi ceilalţi membri ai familiei conducătorului refuză să procure cota ce se înstrăinează din bunurile comune sau în cazul în care aceştia nu-şi îndeplinesc, în decursul unei luni de la data informării lor privind înstrăinarea cotei, intenţia de a o procura, membrul care înstrăinează cota este în drept să ceară separarea ei în modul stabilit la art.20.
(5) Dacă întreaga cotă din bunurile comune s-a vîndut, a fost dăruită sau înstrăinată în alt mod, se consideră că titularul care a înstrăinat-o s-a retras din gospodărie, faptul consemnîndu-se în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi, după caz, în alte registre.

******
Respectiv, in urma donatiei, Gospodaria nu se lichideaza.
Paminturile pot fi donate prin Contracte de donatie, autentificate notarial.

4 ianuarie 2019