Doresc sa deschid un cabinet de servicii cosmetice,estetica non invazive.

12 martie 2023 20

Buna ziua. Care este procedura pentru obținerea patentei de intreprinzator in legatura cu deschiderea unui cabinet de estetica, servicii cosmetice non invazive etc. Sunt comisii de verificare sau cum decurge procedura? Nu cunosc detaliile si as vrea sa le stiu. Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Tatiana.
LEGE Nr. 93 din 15-09-1998
cu privire la patenta de întreprinzător prevede
Articolul 4. Modul de eliberare a patentei

(1) Patenta se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului. Cererea se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să își... mai detaliat desfăşoare activitatea. În cazul prevăzut la alin. (7), solicitantul/titularul depune cererea la primăria respectivă.
(2) În cerere se indică:

a) prenumele, numele şi domiciliul solicitantului;

b) genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei;

c) durata patentei;

d) tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate.
(6) Patenta se eliberează şi se prelungeşte de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă.

(7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în cazul în care în localitatea respectivă nu este amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, şi aceasta este valabilă numai pe teritoriul administrat de primăria care a eliberat-o.
pentru mai multe detalii, studiați legea
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135150&lang=ro#

13 martie 2023