Doresc sa lichidez o firma

20 mai 2020 31

Buna ziua! Doresc sa lichidez o firma (SRL) care nu a activat nicio zi, dar as dori sa aflu daca poate face asta o alta persoana in locul meu, din motiv ca sunt in afara tarii. Va multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Alexandru,

Persoana juridică inactivă se consideră că şi-a încetat activitatea şi este radiată din oficiu.

Dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public naţional, nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere... mai detaliat din Registrul de stat a persoanei juridice inactive, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere.

În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă ce urmează a fi radiată, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informaţie despre persoanele juridice care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării, nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu au efectuat operaţii pe nici un cont bancar, indicînd existenţa sau lipsa datoriilor la bugetul public naţional, pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

20 mai 2020