Doresc sa-mi extind apartamentul

24 mai 2019 26

Locuiesc la etajul 3. Doresc sa-mi extind apartamentul, vecinii de mai jos doresc si ei la fel. Unde trebuie sa ne adresam pentru a primi autorizatie pentru extindere si de ce acte avem nevoie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Irina Popușoi
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Pentru a putea efectua careva acțiuni de reconstrucție a unui bun imobil este necesar să obțineți un certificat de urbanism pentru proiectare, iar ulterior și o autorizație de construire.
Pentru a obține actele indicate mai sus, este necesar să depuneți o cerere în acest sens la Direcţia generală arhitectură,... mai detaliat urbanism şi relaţii funciare din cadrul Primăriei mun. Chișinău, situată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83.
I. Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului (apartamentul) și la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:
b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică);
c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
d) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit;
e) schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
f) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
II. Autorizaţia de construire se emite în baza cererii în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:
b) certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;
c) extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie;
d) avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;
e) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
f) contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant;
g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
h) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
i) acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfășura activități prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Pentru mai multe informații puteți consulta Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

24 mai 2019