Doresc să-mi modific numele de familie

5 iunie 2020 23

Am nevoie de un jurist competent pentru a-mi modifica numele meu de familie din buletin. Nu am dosare penale, civile, nu am probleme cu legea. Activez in alta țara. Recomandați-mi un jurist competent. Mersi!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Puteți face singur alegerea, cel puțin pe platformă sunt un numar mare de juristi.

Cit tine de problema privind schimbarea numelui de familie, pe linga toate, urmeaza a lua in calcul ca solicitatea in cauza urmeaza a fi intemeiată de anumite situații de fapt, or puteți fi refuzat in solicitatea de... mai detaliat modificare.

Numele și/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

• pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;

• dorința de a avea numele și/sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului;

• solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;

• dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele al soțului sau să alăture la numele al său numele al soțului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;

• dorința de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorț;

• dorința de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educația solicitantului;

• cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sunt recunoscute și acelea, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere pe numele acestuia• alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către SSC.

Procedura pe cit de simpla ar parea pe atit de anevoioasă este pe interior.

Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui următoarele motive:

• trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenționează sau urmează să se moștenească averea;

• schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui din considerente ce țin de tălmăciri astrologice;• identificarea intenției de schimbare a numelui de familie și/sau prenumelui în scopuri abuzive ce țin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreținere, de achitarea datoriilor etc.Schimbarea numelui de familie și/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri:

• solicitantul și-a ales un nume de familie și/sau prenume ce se pronunță dificil sau ridicol;

• solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale și nu este reabilitat;

• în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;

• solicitantul este o persoană căsătorită și numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie și soțul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;• se solicită transliterarea numelui de familie și/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.

Ma puteti apela

6 iunie 2020