Dosar civil ajuns la executor, fara sa treaca prin instanta?

6 martie 2023 81

Buna ziua. Poate dosarul meu civil sa ajunga deodata la executor, fara o hotarare a instantei? Juristul companiei de creditare l-a transmis executorului. De ce? Nu am nicio hotarare a instantei, nici macar aviz ca as fi actionata in judecata de catre creditor.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua!
Executarea se efectuează în bazaa unui titlu executoriu sau a unui alt document care, potrivit prezentului cod, este document executoriu.
Sînt documente executorii şi se execută conform normelor stabilite de prezentul cod:
a) titlurile executorii eliberate de instanţa de judecată în condiţiile legii;
b) hotărîrile date de instanţele de judecată în cauzele... mai detaliat de contencios administrativ, încheierile, ordonanţele instanţelor de judecată, dacă legea nu prevede altfel;
c) deciziile (hotărîrile) contravenţionale, inclusiv cele emise de agenţii constatatori în limitele competenţei atribuite lor prin lege, titlurile executorii emise pe cauze penale şi sentinţele pe cauzele penale, în partea încasării amenzii, precum şi în partea acţiunii civile;
c1) încheierile judecătorului de instrucţie privind efectuarea anumitor acte obligatorii legate de remiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri;
d) ordonanţele privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională sub formă de amendă;
e) titlurile executorii eliberate în temeiul hotărîrilor arbitrale;
f) titlurile executorii emise în baza hotărîrilor instanţelor de judecată străine şi hotărîrilor arbitrale străine, recunoscute şi încuviinţate spre executare pe teritoriul Republicii Moldova;
g) deciziile Curţii Constituţionale cu privire la aplicare de amenzi;
h) încheierile executorului judecătoresc, procesele-verbale ale executorului judecătoresc în care sînt consemnate condiţiile tranzacţiei în cazul concilierii părţilor în conformitate cu art.62 al prezentului cod;
i) deciziile Colegiului disciplinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi ale Colegiului disciplinar al Uniunii Avocaţilor, ale Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare cu caracter pecuniar;
j) hotărîrile (deciziile) cu privire la aplicarea de sancţiuni eliberate de autorităţile publice şi/sau de alte instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control;
k) actele învestite cu formulă executorie, în condițiile în care legea oferă dreptul la executare silită în temeiul acestora;
k1) hotărîrile arbitrale prin care se aprobă tranzacţiile;
l) hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la suma de reparare echitabilă a prejudiciului şi de compensare a celorlalte cheltuieli, precum şi acordul de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei, semnat de părţi.
l1) deciziile Ministerului Finanţelor privind încasarea din contul beneficiarilor Programului de stat „Prima casă” a creanţelor rezultate din garanţiile de stat acordate şi plătite băncii şi neacoperite integral în urma vînzării locuinţei ipotecate;
m) deciziile de regularizare întocmite de Serviciul Vamal, în cazurile prevăzute la art.92 şi 101 din prezentul cod.
n) contractele de gaj a bunurilor mobile, cu condiţia că avizul de executare a gajului a fost înscris în Registrul garanţiilor reale mobile în ordinea prevăzută de lege.
n1) contractele de leasing, în partea referitoare la dreptul locatorului de a intra în posesia bunului, a documentelor aferente lui şi de a obţine radierea leasingului din registrul de publicitate, cu condiţia că locatorul este o organizaţie de creditare nebancară sau o societate de leasing, iar leasingul a fost notat sau înregistrat conform dispoziţiilor art.929 alin.(3) din Codul civil;
p) actele emise de către Serviciul Fiscal de Stat privind dispunerea încasării sumelor;
q) actele emise de Consiliul Concurenţei privind aplicarea sancţiunilor pecuniare;
r) deciziile emise de Agenția Rezerve Materiale privind aplicarea sancțiunilor pecuniare;
s) procesele-verbale ale adunării generale a asociației proprietarilor din condominiu în condițiile și în măsura prevăzute la art. 59 din Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu.

Astfel, dacă nu este prezent un asemenea titlu executoriu, atunci este ilegal transmiterea dosarului la executor și începerea procedurii de executare.

7 martie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Nicoleta, colega mea d-na Tatiana, v-a orienta ce spune Codul de executare, eu am să fiu succint creditorul șie executorul au dat dovadă, ca au încălcat legea penală, executorul art. 327 Codul penal- abuz de serviciu, deoarece el e o persoană cu funcție de răspundere.

7 martie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Nicoleta.
Solicitaţi de la executor încheierea de intentare a procedurii de executare silită şi veţi vedea în baza la ce act a fost pornită procedura.
Posibil
1. să nu primiţi citaţia despre examinarea cauzei în instanţă din cauza că o dată nu aţi recepţionat citaţia şi ulterior s-a făcut citarea publică... mai detaliat iar examinarea a avut loc în procedura cu valoare redusă în lipsa părţilor.
2. Dacă creditul a fost asigurat cu gaj atunci e suficient o notificare prealabilă de la creditor privind prezenţa datoriei şi solicitarea de a achita, în caz de neachitare, creditorul are dreptul să se adreseze la executor privind ridicarea bunului gajat în contul datoriei.

7 martie 2023