Dosar penal

13 mai 2019 82

Bună ziua. Am o întrebare. Am fost învinuit într-un dosar penal, la poliție am refuzat să dau declarații, dar și la procuratura. Procurorul m-a trimis la expertiza psihiatrica, care a constatat că nu am probleme de sănătate mintală. Peste o luna eu cu partea vătămată am ajuns la înțelegere și partea vătămată a depus o cerere de împăcare, dar procurorul refuza să închidă dosarul deoarece eu nu vreau sa achit expertiza psihiatrică în sumă de 1.074 de lei. Eu nu am cerut aceasta expertiza, procurorul a insistat. Eu nu sunt angajat în campul muncii și nu am de unde să achit. Mă întreb dacă procurorul are dreptate. Vă mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

1. Întradevar cheltuielile specificate urmează a fi recuperate de către învinuit, suma mu este mare de aceea ar fi bine să găsiți posibilitatea de a o achită pe în caz contrar acestea vor fi recuperate prin intermediul instanței.

2. Tranzacția de împăcare cu partea vătămată poate avea loc și trebuie... mai detaliat să aibă loc indiferent de faptul că ați achitat sau nu cheltuielile de expertiză cu încetarea procesului penal, procurorul fiind în drept ulterior prin diferite instrumente juridice să recupereze sumă de bani.

13 mai 2019
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Dl, Ion, eu sînt de acord cu colegul meu dl. Andrei. DVS scriți o cerere de împăcare cu victima, o puneți în plic și o trimeți pe poștă recomendat, ca dovadă că procurorul a primit-o. Procurorul trebue să emită o ordonanță, unde el v-a accepta sau v-a respinge cererea DVS,... mai detaliat DVS trebue să faceți rost de această oronanță, poentru a fi contestată la judecătorul de instrucție în baza art. 313 CPP - Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
ale organului de urmărire penală şi ale organului
care exercită activitate specială de investigaţii
[Art.313 titlul modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12]
(1) Plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege.
[Art.313 al.(1) modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12]
[Art.313 al.(1) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
(2) Persoanele indicate în alin.(1) sînt în drept de a ataca judecătorului de instrucţie:
1) refuzul organului de urmărire penală:
a) de a primi plîngerea sau denunţul privind pregătirea sau săvîrşirea infracţiunii;
b) de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege;
c) de a începe urmărirea penală;
2) ordonanţele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală;
3) alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei.
(3) Plîngerea poate fi înaintată, în termen de 10 zile, judecătorului de instrucţie la locul aflării organului care a admis încălcarea.
(4) Plîngerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei care a depus plîngerea. Neprezentarea persoanei care a depus plîngerea nu împiedică examinarea plîngerii. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă materialele respective. În cadrul examinării plîngerii, procurorul şi persoana care a depus plîngerea dau explicaţii.
(5) Judecătorul de instrucţie, considerînd plîngerea întemeiată, adoptă o încheiere prin care obligă procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului sau ale persoanei juridice şi, după caz, declară nulitatea actului sau acţiunii procesuale atacate. Constatînd că actele sau acţiunile atacate au fost efectuate în conformitate cu legea şi că drepturile sau libertăţile omului sau ale persoanei juridice nu au fost încălcate, judecătorul de instrucţie pronunţă o încheiere despre respingerea plîngerii înaintate. Copia de pe încheiere se expediază persoanei care a depus plîngerea şi procurorului.
(6) Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă.
[Art.313 al.(6) introdus prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.0. În cazul DVS procurorul vă încalcă drepturile constituționale.

2 ianuarie 2020