Drept de folosință

1 februarie 2022 30

Bună ziua. Primăria i-a dat în folosință tatălui meu un teren, dar recent tata a decedat. Eu pot să folosesc terenul în continuare sau am dreptul să-l cumpăr la licitație?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua Natalia.
Conform prevederilor art. 1297 Cod civil, arenda încetează odată cu expirarea termenului pentru care a fost convenită și că încetarea arendei înainte de termen are loc în conformitate cu legea sau contractul.

Suplimentar, conform prevederilor art. 1288 Cod civil, Contractului de arendă i se aplică în modul corespunzător dispozițiile... mai detaliat cu privire la locațiune în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel.

Respectiv, art. 1278 Cod civil prevede că locațiunea nu încetează prin decesul locatarului, nici prin cel al locatorului, cu excepția cazului în care contractul prevede altfel sau a cazului în care, în funcție de circumstanțe, contractul nu mai poate fi menținut.

În această ordine de idei, arenda nu încetează odată cu decesul arendatorului sau arendașului.

5 februarie 2022