Drept de proprietate

10 iunie 2019 13

Buna ziua. Mama mea s-a casatorit cu un barbat cu 12 ani in urma si ei locuiesc in casa parintilor lui, care i-a fost lasata mostenire dupa moartea lor. Dupa asta el a perfectat actele si a devenit proprietar. Spuneti-mi, va rog: mama mea are vreun drept la casa respectiva? Mentionez ca nu au copiii comuni.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

Stimată Dra Cristina,
Potrivit prevederilor art. 22 Codul familiei al RM bunurile primite în dar sau moștenite sunt proprietatea personala a celui ce le-a dobândit.

Articolul 22. Proprietatea personală a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi... mai detaliat pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.
(2) Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijuteriilor de preţ şi altor obiecte de lux, sînt proprietate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobîndire.

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112685&lang=ro

11 iunie 2019