Drept succesoral

21 februarie 2024 3

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, in "Certificatul de mostenitor", in care sunt inclusi toti mostenitorii, pot fi indicate bunuri concrete conform testamentului?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua! Conform art. 2542 Cod civil: Eliberarea certificatului de moștenitor
(1) La cererea moștenitorului, notarul care desfășoară procedura succesorală este obligat să elibereze un certificat de moștenitor care confirmă dreptul moștenitorului la moștenire, iar în cazul mai multor comoștenitori, în certificat se indică și mărimea cotelor succesorale ale tuturor comoștenitorilor... mai detaliat (certificat de moștenitor).
(3) Lista bunurilor care intră în componența masei succesorale nu se include în certificatul de moștenitor.
(4) La cererea expresă a tuturor comoștenitorilor, certificatul de moștenitor nu va indica mărimea cotelor succesorale dacă din dispozițiile testamentare rezultă că testatorul a stabilit mărimea cotelor succesorale prin indicarea bunurilor pe care le lasă fiecărui comoștenitor și nu doar a atribuit bunurile cu titlu de legat. În caz de necesitate, cotele succesorale pot fi determinate ulterior în baza unei evaluări a bunurilor lăsate fiecărui comoștenitor.

21 februarie 2024