Dreptul angajatorului de a minimiza norma diurnei pt deplasare

15 aprilie 2019 13

Buna ziua. Situatia se prezinta in felul urmator: sunt angajat ca inginer proiectant in RM si periodic merg in deplasare in RO. Directorul companiei din RM este si directorul companiei la care merg in deplasare. Conform normelor, diurna pentru RO este de 30 euro/zi. De fiecare data cand mergem in deplasare imi este asigurata cazare, decontate cheltuielile de transport si achitata o diurna in valoare de 15 euro/zi (50% din norma) pe motiv ca iau pranzul la compania din RO care in realitate valoreaza 10 RON. Acordul pt aceasta reducere de diurna a fost verbala, nu eram la curent cu modul de deplasare. Este in drept angajatorul ca pe motivul specificat mai sus sa reduca norma diurnei la 50% ? Este vreo modalitate de a recupera acei bani?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform, art. 176, Codul Muncii:

Articolul 176. Compensarea cheltuielilor legate de deplasarea în interes de serviciu
(1) În cazul deplasării în interes de serviciu, angajatorul este obligat să compenseze salariatului:
... mai detaliat a) cheltuielile de călătorie tur-retur;
b) cheltuielile de cazare;
c) diurna;
d) alte cheltuieli ce ţin de deplasare.
(2) Modul şi mărimea compensării cheltuielilor legate de deplasările în interes de serviciu se aprobă de Guvern. Unităţile cu autonomie financiară pot stabili în contractul colectiv de muncă mărimi sporite ale acestor compensaţii.

Conform HG. Nr. 10 din 05-01-2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova:

Cheltuielile pentru hrană şi alte servicii personale (spălatul, călcatul, frizeria etc.), incluse în conturile pentru locaţiune, se achită din contul diurnelor şi nu sînt supuse compensării.

21. În cazul în care nu sînt prezentate documentele primare a cheltuielilor de locaţiune, aceste cheltuieli se compensează salariatului la delegarea în hotarele Republicii Moldova în mărime de 25 lei, iar peste hotare – în mărime de 10 % din norma-limită a cheltuielilor de locaţiune pentru fiecare noapte aflată în deplasare, excluzîndu-se timpul aflării în drum. Compensarea cheltuielilor nominalizate se efectuează în cazul în care salariatului delegat nu i s-a acordat locuinţă fără plată.

IX. ACHITAREA DIURNELOR

22. Normele diurnelor sînt diferenţiate pe categorii, ţinîndu-se cont de posturile deţinute de salariaţii delegaţi, de scopul şi caracterul misiunii, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
Cuantumul diurnelor pentru fiecare zi de aflare în deplasare a salariatului sînt prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
23. Dacă timpul aflării salariatului în statele de tranzit depăşeşte 24 de ore sau pe parcursul itinerarului (tur-retur) de deplasare au loc staţionări forţate, cu aflarea în hotel în statul de tranzit pe timpul nopţii, diurnele pentru zilele menţionate se plătesc conform normei stabilite pentru acel stat. În celelalte cazuri diurnele se achită potrivit normei stabilite pentru punctul de destinaţie (delegare).
24. Pentru zilele de plecare şi sosire diurnele se plătesc în mărime de 100 % din normele stabilite.
În cazul delegării pentru o singură zi în teritoriul Republicii Moldova, diurnele nu se plătesc, iar peste hotarele republicii, diurnele se plătesc în mărime de 50 % din norma stabilită.
Dacă durata deplasării peste hotarele Republicii Moldova depăşeşte 30 de zile calendaristice, cuantumul diurnei se reduce cu 20 % pentru fiecare zi suplimentară.
25. În cazul în care organizatorul acordă de legatului mijloace financiare sub formă de diurnă, burse, alte plăţi pentru compensarea cheltuielilor curente,entitatea care l-a delegat nu achită acestuia diurna stabilită.
Dacă mijloacele financiare acordate de organizator pentru o zi sînt mai mici decît normele pentru diurnă stabilite prin prezentul Regulament, entitatea care a delegat va compensa diferenţa la prezentarea documente lor confirmative (demers oficial al organizatorului).
26. La delegarea unei persoane în două şi mai multe ţări, diurna pentru ziua deplasării dintr-o ţară în alta se plăteşte în mărime de 100 % în valută străină, în conformitate cu normele ţării în care se deplasează delegatul.
Pentru reţinerea nemotivată în drum diurna nu se plăteşte şi cheltuielile de locaţiune nu se compensează.

Totodată consultaţi anexa nr. 2 din hotărîrea dată: http://www.legis.md/cautare/rezultate/20207

Servus

16 aprilie 2019