Dreptul de mostenitor

8 ianuarie 2020 77

Bună ziua! Aș vrea să știu dacă concubinul sau copiii concubinului mamei mele pot să pretindă la apartamentul ei. Proprietar al apartamentului după acte este mama mea, dar concubinul are viză de resedinta in apartament. Multumesc anticipat pentru răspuns!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua! Nici concubinul, nici copii acestuia cu sau fără viza de reședință în apratamentul mamei dvs. nu pot pretinde la moștenire după decesul acesteia, cu excepția cazului cînd a fost întocmit testament pe numele acestora. Moștenirea legală este bazată pe gradul de rudenie între decedat și descendeți/ascendeți. Dat fiind... mai detaliat faptul că între mama dvs. și copii concubinului nu este un grad de rudenie, aceștia nu pot pretide la moștenire.
Cazul în care concubinul mamei Dvs. va fi soțul acesteia atunci acesta poate pretinde la o parte din apartament în conformitate cu art. 2185 CC al RM.
Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
(1) Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.
(2) În concurs cu clasa a doua de moștenitori sau cu bunicii, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/2 din masa succesorală, indiferent de numărul moștenitorilor. Dacă sînt în viață atît bunicii, cît și descendenții bunicilor, soțul supraviețuitor primește cota și din cealaltă cotă succesorală de 1/2 care, conform art. 2180, ar fi trebuit să revină descendenților.
(3) Stabilirea cotei succesorale a soțului supraviețuitor se face cu preferință față de stabilirea cotelor succesorale ale moștenitorilor cu care acesta concurează.
(4) În lipsa moștenitorilor de clasa întîi și a doua și dacă bunicii nu sînt în viață sau dacă aceștia au decăzut din dreptul la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire.

8 ianuarie 2020