Dreptul de vecinătate

10 martie 2023 41

Bună ziua. În urma partajului, casa s-a împărțit în 2, respectiv locuim 2 familii într-o casă. Vecinul nu-mi permite să trec pe terenul lui (și-a pus un gard care nu îmi permite), ca să-mi repar peretele la partea mea (da, peretele este al meu, iar cărarea este a lui). Plus că și-a făcut o anexă de depozitat lemnele și a rezemat-o de peretele meu.
Puteți, vă rog, să mă sfătuiți, cum aș putea eu în instanța de judecată să demonstrez faptul că el nu mi permite să trec pe cărarea lui, dar și că a făcut un șopron rezemat de peretele meu?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Petru.
Codul civil prevede:
Articolul 600. Accesul pe terenul altuia

(1) Orice proprietar este obligat ca, după primirea unui aviz scris sau verbal, să permită vecinului accesul pe teritoriul său, după caz, pentru efectuarea şi întreţinerea unei construcţii, plantaţii şi efectuarea unor alte lucrări pe terenul vecin.

(2) Proprietarul care este... mai detaliat obligat să permită accesul pe teritoriul său are dreptul la compensarea prejudiciului cauzat doar prin acest fapt şi la restabilirea terenului în starea anterioară.

(3) În cazul în care, datorită unei forţe naturale sau forţe majore, un bun a pătruns pe un teren străin sau a fost transportat acolo, proprietarul terenului trebuie să permită căutarea şi ridicarea bunului, dacă nu a purces el însuşi la căutare sau nu-l restituie. Bunul continuă să aparţină proprietarului său, cu excepţia cazului cînd acesta renunţă la el. Proprietarul terenului poate cere ridicarea bunului străin şi aducerea terenului în situaţia anterioară.

(4) Proprietarul terenului care efectuează şi întreţine construcţii, plantaţii sau execută alte lucrări pe teritoriul său nu are dreptul să pericliteze terenul vecin sau să compromită trăinicia construcţiilor, lucrărilor sau plantaţiilor situate pe acesta.

11 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună, puteți apela la un executor judecătoresc care să constate faptele date.
De asemenea, expediați prin poșta o scrisoare vecinilor prin care solicitați accesul.

11 martie 2023