Dreptul la înregistrarea de la şedințe de judecată.

6 iulie 2018 58

Spuneți-mi, vă rog, în baza cărei legi pot să cer înregistrările de la şedințele de judecată? Şi dacă pot să cer după ce se termină sedința (poate să fie decizia finală)?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-l Vasile nu este clar, DVS vă referiţi la cauză penală sau civilă, după ce se termină şedinţele se pronunţă decizii finale.

7 iulie 2018
Vasea Staver

Caz civil..caz cu hotarele ìntre gospodàrii..

7 iulie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna,
Acestea sunt prevederile Codului de procedură civilă al RM referitor la eliberarea înregistrării audio/video a ședințelor de judecată:
Articolul 2761. Eliberarea copiilor de pe procesul-verbal şi de pe înregistrările audio şi/sau video
(1) Participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul la o copie de... mai detaliat pe procesul-verbal şi de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată. Copia de pe înregistrarea audio şi/sau video a şedinţei de judecată se eliberează de către grefier la solicitarea scrisă sau verbală a participantului la proces sau a reprezentantului lui contra unei plăţi stabilite de Guvern, care nu va depăşi mărimea cheltuielilor suportate de instanţă pentru eliberarea copiei.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul examinării cauzei în şedinţă închisă. În acest caz, participanţii la proces şi reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal întocmit în scris, să ia notiţe de pe acesta şi să audieze/vizioneze înregistrările audio şi/sau video ale şedinţei de judecată respective.


Costul de fapt este de 20 lei

7 iulie 2018
Vasea Staver

Mulțumim frumos...foarte mulțumit de ràspuns...

7 iulie 2018