Dreptul la locuință socială

30 mai 2018 41

Suntem soț și soție și ambii lucram la stat. As vrea să știu dacă avem dreptul la o locuință socială. Eu (soția) sunt tânăr specialist în cadrul învățământului, soțul activează în poliție.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vasile Gavrilița
  • Student
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii

Bună, Olga.

Locuinţa socială se atribuie în locaţiune persoanelor sau familiilor luate la evidenţă, al căror venit lunar pentru fiecare membru al familiei nu depăşeşte minimul de existenţă stabilit pe ţară şi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii obligatorii:
a) nu au în proprietate locuinţă în Republica Moldova şi peste hotarele ei,... mai detaliat teren pentru construcţia de locuinţe, terenuri cu altă destinaţie sau casă construită în întovărăşirile pomicole, precum şi nu au înstrăinat o locuinţă în ultimii 5 ani în Republica Moldova;
b) nu au beneficiat din partea statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale de credite preferenţiale şi susţinere exprimată prin materiale de construcţie sau prin asistenţă financiară;
c) nu au participat la privatizarea locuinţelor, loturilor pentru construcţie, terenurilor pomicole, caselor individuale, obţinute anterior de la stat;
și una dintre următoarele condiţii suplimentare:
a) dispun, în fondul public de locuinţe, pentru fiecare membru al familiei de o suprafaţă locuibilă totală sub norma minimă stabilită pentru suprafaţa locuibilă totală a locuinţei sociale;
b) locuiesc într-o locuinţă din fondul public de locuinţe care nu corespunde exigenţelor tehnice şi sanitare stabilite pentru locuinţă, fapt confirmat printr-un raport tehnic eliberat de organul public abilitat.

În mod normal, dacă îndepliniți aceste condiții, atunci răspunsul la întrebarea dumneavostră este afirmativ.

Pentru mai multe detalii, citiți art. 9-20 din Legea cu privire la locuințe – http://lex.justice.md/md/358764/

Mult succes!

31 mai 2018