Dreptul muncii

7 mai 2024 3

Bună ziua. Dacă la desfacerea CIM, angajatorul indică în ordin art. 86 alin. 1) lit. c) CM ”Reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate”, acesta trebuie să achite salariatului astfel concediat 3 salarii lunare medii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Petru Caraman
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna ziua,
Portrivit art. 186 alin. (1) din Codul muncii:

Salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1) lit.b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează:

a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de... mai detaliat eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decît șase salarii medii lunare și nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate. În cazul în care salariatul care este concediat a activat la unitate cu contract individual de muncă în mai multe perioade de timp, în calcul se vor lua anii complet lucrați de la încheierea ultimului contract individual de muncă;

b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii;

c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii;

d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.

8 mai 2024