Drepturi proprietate intelectuală

23 octombrie 2019 26

Bună ziua! Sunt coautor a unor soiuri de plante, create în cadrul unei instituții publice (anterior de stat). Am eu dreptul de a produce și comercializa acele soiuri, cere formele componente pentru multiplicare individuală și comercializarea soiurilor, la care sunt coautor? Va mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
***
Drepturile morale (nepatrimoniale) asupra operelor de proprietate intelectuala de serviciu aparţin salariatului (salariaţilor) - autor (coautori).
Drepturile patrimoniale asupra operelor de proprietate intelectuala de serviciu create de către salariat (salariaţi) aparţine angajatorului, dacă contractul încheiat între angajator şi salariat (salariaţi) nu prevede altceva.
Dvs aveti drept moral... mai detaliat asupra soiului de planta, respectiv, daca contractul nu prevede altfel, si daca soiul de plante nu a fost inregistrat la AGEPI de catre angajator (dupa cum este descris mai jos) - NU aveti dreptul de a vinde sau in alt mod comercializa/exploata soiul respectiv.
În cazul în care la crearea operei de proprietate intelectuala de serviciu au participat mai multe persoane cu drept de autor, dreptul asupra acestor obiecte aparţine angajatorului, dacă cel puţin unul din coautori are încheiat cu angajatorul un contract in acest sens.

În termen de 60 de zile din momentul comunicării despre crearea OPI de serviciu, angajatorul poate să depună la AGEPI o cerere de înregistrare a OPI de serviciu, să cesioneze dreptul la depunerea cererii de înregistrare a OPI de serviciu oricărei alte persoane sau să dea o dispoziţie în scris despre caracterul secret al OPI de serviciu. Angajatorul este obligat în toate cazurile să informeze autorul (coautorii) despre decizia sa.
Dacă angajatorul renunţă la drepturile sale, după depunerea cererii de înregistrare a OPI de serviciu, el este obligat să comunice despre aceasta în scris autorului (coautorilor) şi AGEPI. În acest caz autorul (coautorii), timp de 3 luni de la data cînd angajatorul a notificat în scris intenţia sa de a renunţa la protecţie, are (au) dreptul preferenţial de a obţine titlul de protecţie pe numele său.
Dacă angajatorul nu-şi va onora obligaţiile indicae mai sus, dreptul de a obţine titlul de protecţie asupra OPI de serviciu aparţine autorului (coautorilor). În acest caz angajatorul are dreptul preferenţial la o licenţă neexclusivă pentru exploatarea OPI de serviciu.

De asemenea, in calitate de autor, aveti dreptul la compensatie care va constitui cel puţin 15% din venitul brut, fiind calculat şi plătit autorului (coautorilor) nu mai tîrziu de sfîrşitul fiecărui an de utilizare.

Pentru mai multe detalii accesati: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295874

24 octombrie 2019