Drepturile participanților la privatizare

6 decembrie 2017 347

Buna. Am așa o intrebare: toți participanții la privatizare au aceleași drepturi? Eu am nevoie de un act de la Ministerul Justiției, dar acolo îmi spun ca îl pot elibera doar chiriașului principal. Mersi anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Viorica Chirnicinii
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna ziua Marina. Nu vad in lista documente ce se cer scoase de la Ministerul Justitiei.
Documentele necesare pentru privatizarea locuinţelor
1. Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare, bir.1, bonul de plată 200 lei achitat: DGERRP – cod fiscal 1006601000037 – str. Columna, 106. tel. 022-22-00-21, „Servicii cu plată” IBAN... mai detaliat – MD66TRPDAK142310A07223AA, MF TT Chișinău – bugetul municipiului, Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat la „Moldova-Agroindbank”, (copia buletinelor, adeverinţelor de naştere a copiilor minori, copia adeverinţelor de divorţ, de căsătorie, de deces-după caz).
2. Declaraţie de la toţi membrii adulţi, acordul de a participa la privatizare, autentificată notarial sau prezenţa lor la depunerea actelor. Declarația privind neparticiparea la privatizarea locuințelor, obligatoriu autentificată notarial.
3. Extras din tabelul nominal eliberat de către ÎMGFL sau APLP.
4. Extras din contul personal eliberat de către ÎMGFL sau APLP.
5. Planul sau certificatul-caracteristică a locuinţei eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău – copia planului.
6. Bonul de plata 300 lei achitat: DGERRP – cod fiscal 1006601000037 – str. Columna, 106. tel. 022-22-00-21, „Servicii cu plată” IBAN – MD66TRPDAK142310A07223AA, MF – Trezoreria de Stat la „Moldova-Agroindbank”.
7. Copia documentului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr. I şi gr. II (după caz).
8. Copia documentului ce confirmă dreptul la suplimentul spațiului locativ (decoraţi cu „Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” doctori habilitaţi etc – după caz).

9. Certificat de la Comisariatul Militar pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan.
10. Buletinele de identitate, adeverinţele de naştere ale copiilor minori, ordinul de repartiție - originalele și copiile.
11. Adeverinţele de căsătorie, de divorţ, certificat de deces - în original și copiile (după caz).
12. Originalul şi copia diplomei de studii, copia livretului militar şi copia carnetului de muncă a chiriașului principal și a soției/soțului (stagiul se calculează până la 10.03.93).
13. Pentru cămine - suplimentar certificat cu numărul de persoane care se folosesc de suprafeţele comune (baie, bucătărie, veceu, etc).
14. Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism de la Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Primăriei municipiului Chişinău, str. Puşkin, 24 (bir 45) referitor la lipsa sau existența deciziei de demolare.
15. Pentru imobilele departamentale – acordul instituției administratoare

Dupa caz la cererea organului abilitat se prezinta si alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinte

12 decembrie 2017