Drepturile tatălui asupra copilului

5 septembrie 2022 22

Buna ziua. Am câteva întrebări.
1. Cu tatăl copilului nu suntem căsătoriți oficial, însă el a recunoscut copilul. Nu manifesta mult interes fata de copil și nu prea participa la creșterea lui. Ce drepturi are asupra copilului?
2. Pot sa părăsesc țara, la necesitate, fără a-l înștiința, sau e nevoie de acordul lui?
3. Care e procedura de decădere a tatălui din drepturile părintești?
4. Poate sa-mi ia copilul ca sa trăiască cu el? Dacă da, în ce temei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua!
Răspunsul nr.1
În conformitate cu prevederile art.58 din Codul Familiei al RM, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de faptul dacă copiii sînt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinţii sau separat.
Prin urmare, tatăl copilului își păstrează dreptul de a participa... mai detaliat la creșterea, îngrijirea și educația copilului.

Răspunsul nr.2
Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare teritoriale. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

În cazul în care minorul își stabilește domiciliul în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare teritoriale.
Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de actele normative ale acestuia.

Răspunsul nr.3
Conform art. 68. din Codul Familiei al RM, decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.
Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.
Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale/teritoriale.
Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia organului stare civilă din raza teritorială a instanţei.

Art.67 din Codul Familiei al RM - Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.

Răspunsul nr.4
Temporar se poate fără probleme, deoarece copilul are dreptul să trăiască cu fiecare din părinți.
Dacă vrea să pleacă cu copil minor cu stabilirea locului permanent de trai în altă țară, atunci conform art.1 alin.(4) din Lege Nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare teritoriale.

În cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă.

Pentru asistență juridică puteți să mă apelați la numărul de tel.: 069076419

7 septembrie 2022