Dubla cetatenie

14 februarie 2021 22

O persoana fizica detine dubla cetatenie (R. Moldova si Federatia Rusa). Dispune de imobile in ambele tari, dar locuieste mai mult de 300 zile pe an pe teritoriul R. Moldova. Persoana sustine ca este nerezident. Este corect?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Alexandru Sîrbu
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Noţiunea de ,,rezident" şi cea de ,,nerezident" este stabilită în Codul fiscal la art. 5.
Astfel,
5) Rezident este:

a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

i) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:

- se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;

-... mai detaliat este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;

ii) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;

b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova.

6) Nerezident:

a) orice persoană fizică care nu este rezident în conformitate cu pct.5) lit.a) ori, deşi corespunde cerinţelor pct.5) lit.a), se află în Republica Moldova:

- în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane;

- în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator;

- la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri;

- exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit);

b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct.5) lit.b).

Prin concluzie, dacă nu există nici o excepţie stabilită supra, atunci considerăm că nu este corect.

14 februarie 2021