După ce perioada se decade plătitorul pensiei alimentare din drepturile părintești?

16 august 2017 102

Spune'i-mi, va rog, cite luni trebuie sa nu achite plătitorul pensia alimentara ca să fie decăzut din drepturile părintești?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Articolul 68 din Codul Familiei al Republicii Moldova dispune (implicit) că decăderea din drepturile părintești nu poate opera de plin drept sau din oficiu (la decizia instanței de judecată).

Cu alte cuvinte, decăderea din drepturile părintești poate opera doar la cererea părintelui interesat (cel care nu este obligat să achite... mai detaliat pensia de întreținere în cazul d-voastră).

Codul Familiei nu prevede o perioadă strict determinată neachitarea pensiei de întreținere în interiorul căreia ar permite solicitarea decăderii din drepturile părintești a părintelui care se eschivează de la executarea acestei obligației.

Prin urmare, d-voastră aveți posibilitatea de a depune oricând o asemenea cerere.

Instanța ar putea reacționa atât favorabil, cât și contrar așteptărilor d-voastră, în funcție de faptul dacă există sau nu o practică stabilită în acest sens, adică dacă există o serie de hotărâri/decizii judecătorești cu obiect identic care ar permite identificarea unei asemenea perioade.
Dar luând în considerație faptul că precedentul judiciar nu este un izvor de drept în Republica Moldova, instanța este obligată să examineze fiecare caz separat în dependență de circumstanțele concrete.

Important este ca, după cum rezultă și din Hotărârea Plenului CSJ nr. 6 din 17.11.2014, eschivarea de la executarea obligației de achitare a pensiei de întreținere să fie probată corespunzător.

Succese!

17 august 2017