După divorț cu cine rămân copiii?

18 aprilie 2024 3

Buna. Am 2 copii minori și doresc să depun cerere de divorț, dar și să mă asigur că minorii vor rămâne cu mine (mama) după desfacerea căsătoriei. Care e procedura pe care trebuie s-o urmez?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Diana, eu pot să vă spun, cum se v-a desfășura însuși procedura de divorți. DVS sunteți în drept să înaintați o cerere de chemare în judecată, despre divorți u amplasarea copiilor cu mama, adică cu DVS, deoarece copii necisită o întreținere mai profundă din parte mamei, cu... mai detaliat care sau păstrat relații mai strânse. Spă știți, că instanța în tot timpul se uită la reclamantă ( mama ) copiilor și inclusiv reținerea pensiei alimentare de pe pțrțt ( tata ) până la atingerea copiilor vârsta de 18 ani. Dacă copii la această vârstă au dat dovadă și au intrat într-o instutuție de învățământ, tata o să trebuiască să plătească pensia alimentară până la vîrsta de 21 ani a copiilor. Ca să fie o claritate, DVS sunteți în drept să apelați la viberul meu de pe telefonul +37368669950, unde noi o să avem o discuție mai profundă.

18 aprilie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Buna ! Dvs urmează să depuneți o cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori împreună cu mama, încasarea pensiei de întreținere pentru copiii minori.
Conform CF dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de... mai detaliat 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)
La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi, în care va conține, după caz, și informația disponibilă privind actele de violență în această familie și persoana agresorului familial.
În proces ar fi binevenit să fiți asistată de un avocat. Dacă aveți întrebări suplimentare, mă puteți apela - 079010410.

19 aprilie 2024