Durata concediului anual platit pentru cadre didactice, liceu privat fara sindicatele

30 martie 2019 11

Situația: angajat in calitate de profesor la clasele primare, intr-un liceu privat deschis recent. Sindicatul nu există și nu sunt membru al Federației sindicale. CONVENŢIA COLECTIVĂ Nr. 444 / nivel ramural/ prevede 62 zile de concediu anual. Contractul individual de muncă prevede 28 zile concediu anual. Iar in Convenție art. 5 și 6 contrazice art. 7? Reiese că nu plătești la Federația sindicală - ai concediul anual 28 zile? Totodată, 62 zile concediul anual - trebuie să fie termen minim indicat în contractul individual de muncă?