E necesara procedura prealabila daca in decizia agentului scrie ca actul poate fi contestat in termen de 30 zile in instanta de judecata?

24 noiembrie 2022 18

Buna ziua. Politia de frontiera a emis un act administrativ prin care a interzis scoaterea din tara a mijlocului de transport. In act scrie ca acesta poate fi contestat in ordinea contenciosului administrativ in termen de 30 zile in instanta de judecata si este indicata adresa acesteia din urma. Instanta, insa, solicita dovada privind respectarea procedurii prealabile. Ce sa fac in acest caz? E necesara procedura prealabila daca in act scrie unde si cand poate fi atacat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Vitalie.
Dacă legea specială nu prevede expres adresarea nemijlocită în instanța de judecată, atunci potrivit prevederilor art. 208 Cod Administrativ (CA), procedura prealabilă este obligatorie.
În cazul dumneavoastră, probabil a fost indicată incorect informația cu privire la exercitarea căilor de atac, respectiv aveți posibilitatea și acum să înaintați... mai detaliat cererea prealabilă în temeiul art.165 alin.(2) CA în termen de un an de la comunicare.
Dacă nu se va soluționa întrebarea dumneavoastră în cadrul procedurii prealabile, vă adresați în instanță indicînd prevederile art.209 alin.(2) CA pentru a nu fi tardivă cererea în instanță, astfel aveți la dispoziție un an din momentul comunicării actului administrativ sau a deciziei cu privire la cererea prealabilă.

Anexez mai jos prevederile relevante ale Codului Administrativ


Articolul 163. Neefectuarea procedurii de examinare a cererii prealabile
Procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează dacă:
a) actul administrativ individual este emis de către Guvern, un consiliu local sau Adunarea Populară a Găgăuziei;
b) decizia cu privire la cererea prealabilă înrăutățește situația unei persoane față de situația din decizia inițială;
c) legea prevede expres adresarea nemijlocită în instanța de judecată.
Articolul 165. Termenul pentru depunerea cererii prealabile
(1) Cererea prealabilă se depune în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea actului administrativ individual ori a respingerii petiției. Daca autoritatea publică nu soluționează cererea în termenul prevăzut de prezentul cod, cererea prealabilă poate fi depusă în decursul unui an de la expirarea termenului.
(2) Dacă informația cu privire la exercitarea căilor de atac nu se conține în actul administrativ individual sau este indicată incorect, cererea prealabilă poate fi depusă în termen de un an de la comunicarea sau notificarea actului administrativ ori a respingerii petiției.
(3) Nulitatea unui act administrativ individual poate fi invocată și fără obligația de a respecta un termen.
Articolul 208. Respectarea procedurii prealabile
(1) Până la înaintarea acțiunii în contencios administrativ se va respecta procedura prealabilă, cu excepțiile prevăzute de lege.
(2) Dacă autoritatea publică competentă decide cu privire la cererea prealabilă, deși termenul pentru depunerea cererii prealabile nu a fost respectat, acțiunea în contenciosul administrativ este oricum admisibilă. Această prevedere nu se aplică în cazul în care printr-un act administrativ individual este favorizat un terț.
(3) Dacă procedura prealabilă nu este prevăzută de lege, acțiunea în obligare se admite numai în cazul în care reclamantul a depus anterior la autoritatea publică competentă o cerere de emitere a actului administrativ individual.
(4) O acțiune în realizare se admite numai dacă reclamantul a depus anterior la autoritatea publică competentă o cerere prin care a solicitat realizarea, tolerarea sau omiterea unei acțiuni.
(5) O acțiune în constatare este admisibilă numai dacă reclamantul s-a adresat anterior la autoritatea publică competentă cu cerere de constatare.
Articolul 209. Termenul de înaintare a acțiunii în contencios
administrativ
(1) Acțiunea în contestare și acțiunea în obligare se înaintează în decurs de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel. Acest termen începe să curgă de la:
a) data comunicării sau notificării deciziei cu privire la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de prezentul cod pentru soluționarea acesteia;
b) data comunicării sau notificării actului administrativ individual, dacă legea nu prevede procedura prealabilă. Prevederile art.165 alin. (1) referitoare la nesoluționarea în termen se aplică corespunzător.
(2) Dacă informația cu privire la exercitarea căilor de atac nu se conține în actul administrativ individual sau în decizia cu privire la cererea prealabilă ori este indicată incorect, înaintarea acțiunii în contencios administrativ se admite în termen de un an de la comunicarea sau notificarea actului administrativ sau a deciziei cu privire la cererea prealabilă.
(3) Pentru acțiunea în realizare, acțiunea în constatare și acțiunea de control normativ nu există termen de înaintare a acțiunii în contencios administrativ.

25 noiembrie 2022