E posibil ca vecinul să se conecteze la rețeaua de gaze de la țeava din curtea mea, fără acordul meu?

19 noiembrie 2020 747

Locuiesc în sectorul privat, casă particulară. Vecinul dorește să se conecteze la rețeaua de gaze naturale, iar una din țevile principale se află pe terenul meu. Sunt doua posibilități de conectare:
1. De la vecinul de peste drum (7 m distanță), cu condiția că țeava va fi instalată la înălțime mare, fără a crea incomodități vecinului;
2. De la țeava care se află la mine în curte (20 m), prin fața curții și a porții, iar țeava va fi la nivelul standard, ceea ce poate crea impedimente pentru construcțiile ulterioare și pentru accesul în curte a vehiculelor înalte.
Din câte înțeleg, compania a ajuns la concluzia că le va fi mai ușor să execute lucrările de la mine din curte. MENȚIONEZ că nu au discutat cu mine acest subiect.
E posibil ca vecinul să se conecteze la rețea de la țeava din ograda mea, fără acordul meu?
Există legi care îmi protejează dreptul de proprietate și cum îl pot apară în reșația cu compania furnizoare de gaze? Am găsit o lege cu privire la "racordarea la reţelele de gaze naturale" - nr. 112/2019 din 19.04.2019, articolul 10, pt. 1, d) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz. Are legătură cu situația mea, pot să mă bazez pe această lege? Sau sunt alte modalități? Acum 20 ani în urmă, deja a fost instalat o țeavă pe una din laturile curții, pe toată lungimea.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bună!
Operatorul de sistem, în sensul Legii cu privire la gazele naturale, are drept de folosință și servitute asupra terenurilor și altor bunuri în proprietate privată a terților, pe durata lucrărilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare, a reţelelor de gaze naturale (racordarea se include în acestea).... mai detaliat
Drepturile de folosință și de servitute menționate se constituie în temeiul utilității publice, prin efectul Legii, fără a fi necesară obținerea acordului proprietarilor terenurilor sau ai bunurilor imobile respective, încheierea oricăror acte juridice sau îndeplinirea altor formalități, cu excepția cazului în care lucrările de construcție a rețelelor de gaze naturale implică obținerea unei autorizații de construire sau a unui act permisiv echivalent (art. 74 alin. 2^1).
Pe cale de consecință, nu este nevoie de acordul D-voastră pentru a executa lucrările vizate. Cu referire la inconveniențele suportate - puteți solicita de la operator despăgubiri, în condițiile art. 76^1 al Legii https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105945&lang=ro#
Actul normativ la care vă referiți nu este aplicabil cazului.
Baftă!

22 noiembrie 2020