E posibil de tras la raspundere un proprietar din asociatia coproprietarilor in condominiu?

1 noiembrie 2019 28

Cine şi cum poate trage la răspundere un proprietar din asociaţia coproprietarilor in condominium pentru neachitarea serviciilor comunale? E nevoie de avocat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Posibil administrator asociației daca cunoaște si are acest drept conform statutului, contrar un avocat împuternicit

1 noiembrie 2019