E posibil să fac o procură la notar în Republica Kosovo?

13 iulie 2018 22

Spuneți-mi, Vă rog frumos, dacă e posibil să fac o procură la notar în Republica Kosovo, dacă eu sunt cetățean a Republicii Moldova? Am nevoie să fac o procură pentru soție, cu dreptul pentru administrarea contului de card, depunere, retragere, remitere și reemitere a cardului și totodată primirea cardului cu plicul cu pin-cod.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-l Bodrug, e posibel dacă ţara noastră are consulat, sau în ţara care deserveşte R. Cosovo.

14 iulie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna,
Din câte îmi amintesc Republica Moldova nu recunoaște independența Republicii Kosovo și la acest capitol ar putea fi anumite probleme.
Totuși Codul civil al Republicii Moldova vă oferă o soluție în acest caz, întrucât sunt echivalate cu procurile autentificate notarial procurile eliberate/autentificate de comandantul (şeful) unităţii sau al instituţiei respective.
Atrageți... mai detaliat atenția la prevederile art. 252 alin. (4) lit. b) Cod civil al RM:
Articolul 252. Procura
(1) Procură este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanţi.
(2) Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică trebuie să fie autentificată notarial.
(3) Procurile autentificate, conform legii, de autorităţile administraţiei publice locale sînt echivalate cu procurile autentificate notarial.
(4) Sînt echivalate cu procurile autentificate notarial procurile eliberate de:
a) persoane care se află la tratament staţionar în spitale, sanatorii şi în alte instituţii medicale militare, în cazul în care sînt autentificate de şefii acestor instituţii, de adjuncţii în probleme medicale sau de medicul-şef, sau de medicul de gardă;
b) militari, iar în punctele de dislocare a unităţilor militare, instituţiilor sau instituţiilor de învăţămînt militar unde nu există birouri notariale sau alte organe care îndeplinesc acte notariale, de salariaţi şi de membri ai familiilor lor şi ale militarilor, autentificate de comandantul (şeful) unităţii sau al instituţiei respective;
c) persoane care ispăşesc pedeapsă în locuri de privaţiune de libertate, autentificate de şeful instituţiei respective;
d) persoane majore care se află în instituţii de protecţie socială a populaţiei, autentificate de administraţia instituţiei respective sau de conducătorul organului de protecţie socială respectiv.
(5) Procurile eliberate pentru primirea salariului sau a altor drepturi la locul de muncă, a pensiilor, indemnizaţiilor, burselor, a corespondenţei, inclusiv a coletelor şi mandatelor băneşti, pot fi autentificate de administraţia de la locul de muncă sau de studii al persoanei care eliberează procura, de organizaţia de exploatare a locuinţelor de la domiciliul persoanei care eliberează procura sau de administraţia instituţiei medicale în care este internată persoana care eliberează procura.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085

14 iulie 2018