Eliberarea conditionata

19 noiembrie 2020 34

De cand se calculeaza 6 luni in temeiul art. 266 alin. 2 CEx si 466 alin. 4 si 5 CPP, daca demersul a fost respins in instanta de recurs? Din ziua respingerii in instanta de fond, sau in instanta de recurs?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Feodor, dă să ne uităm ce spune art.466 al. 5 CPP Articolul 466. Rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată

şi punerea ei... mai detaliat în executare

(1) Hotărîrea instanţei de judecată într-o cauză penală devine executorie la data cînd a rămas definitivă.

(2) Hotărîrea primei instanţe rămîne definitivă:

1) la data pronunţării, cînd hotărîrea nu este supusă apelului şi nici recursului;

2) la data expirării termenului de apel:

a) cînd nu s-a declarat apel în termen;

b) cînd apelul declarat a fost retras înăuntrul termenului stabilit;

3) la data retragerii apelului şi încetării procedurii de apel, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de apel;

4) la data expirării termenului de recurs, în cazul hotărîrilor nesupuse apelului sau dacă apelul a fost respins:

a) cînd nu s-a declarat recurs în termen;

b) cînd recursul declarat a fost retras înăuntrul termenului stabilit;

5) la data retragerii recursului declarat împotriva hotărîrilor menţionate la pct.4) şi încetării procedurii de recurs, dacă aceasta s-a produs după expirarea termenului de recurs;

6) la data pronunţării hotărîrii prin care s-a respins recursul declarat împotriva hotărîrilor menţionate la pct.4).

(3) Hotărîrile instanţei de apel rămîn definitive la data pronunţării deciziei în apel.

(4) Hotărîrea instanţei de recurs împotriva hotărîrii pe cauzele pentru care legea nu prevede calea de atac apelul rămîne definitivă, la data pronunţării acesteia, dacă:

1) recursul a fost admis şi procesul a luat sfîrşit în instanţa de recurs, fără rejudecare;

2) cauza a fost rejudecată de către instanţa de recurs, după admiterea recursului;

3) cuprinde obligarea la plata cheltuielilor judiciare, în cazul respingerii recursului.

(5) Hotărîrile judecătoreşti menţionate la alin.(2) şi (4) devin irevocabile la data cînd au devenit definitive. Hotărîrea instanţei de recurs declarat împotriva deciziei instanţei de apel devine irevocabilă la data pronunţării acesteia. Vezi ultimul abzaț, din ziua eespingerii istanța de recurs se v-a calcula 6 luni. Succese.

20 noiembrie 2020