Escrocherie

29 octombrie 2023 3

Bună ziua. Ce pedeapsă poate fi aplicată în cazul pornirii urmăririi penale pentru escrocherie (art.190 CP), cu influență de serviciu? Fapta încriminată constă în cumpărarea unui telefon în credit (în valoare de ~18.000 lei), pe numele altei persoane, cu buletinul acesteia. În cazul medierii, poate fie exclusă total pedeapsa? Persoana în cauză nu a mai avut dosare penale. Poate fi retrasa plângerea depusă fără ca persoana vătămată să suporte consecințe?

Jurist comments 3

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Lisan, eu o să vă prezint ce spune Codul penal în privința celor menționate de DVS, mai ales câd se pune întrebarea împăcarea părților, adică medierea. Dacă a fost pornit o cvauză penală, san cțiunea aliniatului trebuie să prevadă o pedeapsă până la cinci ani, în cazul DVS așa... mai detaliat ceva aste pervăzut conform art. 190 al.1, în rest nu se poate fi aplicată medierea cauzei. Medierea cauzei este prevzută nu mai pe cauzele civile și nu penale Articolul 109. Împăcarea
(1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă infracţiuni prevăzute la capitolele II – VI, la art.264 alin.(1) din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani.
(2) Împăcarea este personală şi produce efecte juridice din momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la retragerea completului de judecată pentru deliberare.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Cei cu capacitate de exerciţiu restrînsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.
(4) Împăcarea nu se aplică în cazul persoanelor care au săvîrşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art. 171-1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.
Articolul 190. Escrocheria
(1) Escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privinţa naturii, calităţilor substanţiale ale obiectului, părţilor (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Escrocheria săvîrşită:
b) de două sau mai multe persoane;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(21) Dobîndirea prin escrocherie a bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(3) Escrocheria săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. DVS puteți apela viberul de pe telefonul +37368669950 pentru o consultație mai profundă.

30 octombrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua. Cum a scris colegul, problema este una complexă. Este necesar ca Dvs în cursul procesului penal/urmăririi penale să fiți asistat de un apărător, care aplicind procedee legale, va solicita adoptarea soluțiilor despre care ați indicat

30 octombrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

..........retragerea plângerii pentru art.190, Cod Penal nu este posibilă, în sensul că nu are ca efect încetarea procesului penal, însă este posibilă împăcarea pentru art.190, alin.(1), Cod Penal și art.190, alin.(2), Cod Penal...........totodată, este posibilă și liberarea de răspundere penală cu atragerea la răspundere contravențională conform art.55, Cod Penal la... mai detaliat întrunirea condițiilor prevăzute de acest articol..........

30 octombrie 2023