Escrocherie

3 august 2020 172

În 2018, m-au sunat de la o companie de colectare a datoriilor și am fost anunțată despre un credit luat pe numele meu la o companie de microfinantare în martie 2017. Din discuții am stabilit că semnătura din contract nu este identică cu cea din buletin, iar semnarea contractului necesita deplasarea mea în mun. Chișinău, eu locuind în alt oraș (100 km). Astăzi, 03.08.2020, am fost apelată de către compania de microfinantare și mi-au spus că voi fi reclamată la poliție. Eu nu am luat credit la ei. Au trecut peste 3 ani! Ce fac?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Artur Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Valeria,

Depuneți o plângere la poliția din localitatea unde vă aflați și descrieți toată situația.

4 august 2020

Însă cum fac cu compania de creditare, mă apelează zilnic, iar când am solicitat să iau cunoștință cu contractul mi-au spus că trebuie să vin la sediul lor central pentru a primi o copie contra plată. Cum e posibil să treacă mai mult de 3 ani și abia acum să... mai detaliat caute despăgubiri, au așa drept? La poliție cred că la cererea mea va trebui să anexez careva acte (inclusiv și contractul menționat) pe care nu-l dețin. Mulțumesc pentru ajutor!

4 august 2020
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

D-na Valeria, dați de o dată să vedem ce spune Codul civil Articolul 383. Instituirea termenului
(1) Termenul se instituie prin lege, hotărîre judecătorească sau prin acordul părţilor.
(2) Indiferent de temeiul apariţiei, termenul se calculează după regulile stipulate în... mai detaliat prezentul titlu. Așadar, dacă firma o să inițieze o cauză civilă, c onform articolului menționat nu se v-a primi nimica, fiindcă ei trebue să vină cu probe în instanță de confirmare, unde DVS o să negați semnătura de pe contract, dar aice trebue de efectuat o expertiză grafologică. Ei o să încerce o altă cale, dați să vedem ce spune Codul penal Articolul 190. Escrocheria
(1) Escrocheria, adică dobîndirea ilicită a bunurilor altei persoane prin inducerea în eroare a unei sau a mai multor persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în privinţa naturii, calităţilor substanţiale ale obiectului, părţilor (în cazul în care identitatea acestora este motivul determinant al încheierii actului juridic) actului juridic nul sau anulabil, ori dacă încheierea acestuia este determinată de comportamentul dolosiv sau viclean care a produs daune considerabile,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Escrocheria săvîrşită:
b) de două sau mai multe persoane;
d) cu folosirea situaţiei de serviciu
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(21) Dobîndirea prin escrocherie a bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele cu potenţial arheologic
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(3) Escrocheria săvîrşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1350 la 3350 unităţi convenţionale.
(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii mari
se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1)–(3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. Eu vă orientez ce poate să se întîmple cu DVS, fiți atentă, succese.

8 august 2020